Kommande böcker

För tillfället arbetar jag på en roman om skalden Dan Anderssons syster Anna.

Till min bror

Till min bror handlar om Dan Anderssons syster Anna. Hon var elva år yngre än sin bror. De hade en nära relation och skrev många brev när de bodde på olika håll. Med romanen vill jag skildra Annas perspektiv som ung kvinna i förhållande till Dan, samtiden och bygden.

anna